Vyhlásenie

Odovzdanie cien najlepším e-shopom,

večer naplnený emociámi, kedy se slovenský e-commerce trh dozvie, kto sedí na tróne. Stretnete zaujímavé osobnosti, priatel’ov aj svojich konkurentov, zažijete mnoho zábavy a získáte inšpiráciu na rozvoj svojho podnikania.Vyhlásenie výsledkov je len pre pozvaných.

VYHLÁSENIE

Restaurant Korzo

Výrazný míľnik v podnikaní pre víťazov kategórií, zážitok pre všetkých ostatných.